Ống giấy bịt đầu sắt

Ống giấy bịt đầu sắt

Liên hệ

Đường kính trong: 67mm -> 100mm

Độ dầy:   3mm-> 15mm

Chiều dài: customize

Danh mục: