Ống băng dính

Ống băng dính

Liên hệ

Đường kính trong: 76mm đến 78mm

Độ dày:   2mm dến 11mm

Chiều dài: Theo yêu cầu

Màu sắc: Theo yêu cầu

Danh mục: