Ống quấn tone

Ống quấn tone

Liên hệ

Đường kính trong: 300mm ->506mm

Độ dầy:   5mm-> 25mm

Chiều dài: Theo yêu cầu

Danh mục: