Ống Quấn Giấy Vệ Sinh

Ống Quấn Giấy Vệ Sinh

Liên hệ

Đường kính trong: 40mm -> 254mm

Độ dầy:   2mm-> 15mm

Chiều dài: Theo yêu cầu

Danh mục: